Sťahovanie bytov:

1 izbový :   125   € do 10 m3,     1 posch. bez výťahu:   10 €
2 izbový :  199 € do 19 m3,     1 posch. bez výťahu:  20 €
3 izbový :  299 € do 28 m3,    1 posch. bez výťahu:  30 €
4 izbový :  399 € do 36 m3,    1 posch. bez výťahu:  40 €
5 a viac dohodou 

Rodinný dom dohodou

Ceny sú uvedené bez dopravy.

Baliace a montážne práce dohodou.
Cestovné mimo mesta SNV, PP, LE, KK je 5€/hod. osoba.
Všetky bremená nad 60 kg sa účtujú podľa cenníka bremien.
Ceny sú bez balenia, vybaľovania, obalového materiálu, montáže a demontáže.


Sťahovanie kancelárií:

1 pracovné miesto – 40 € mimo budovy

                                  – 30 € v rámci budovy
Príplatok za poschodie bez výťahu: 10 €
1 pracovné miesto je : 1x stôl, 1x prídavný stolík, 1x kontajner, 1x stolička, 2x skriňa, max. 6 krabíc
Ceny sú uvedené bez dopravy.


Sťahovanie bremien:

     základná cena
60 – 99 kg:       25 €      |      1 schod:    0,5 €
100-199 kg:     50 €       |      1 schod:    1,20 €
200-299 kg:    75 €       |      1 schod:    1,80 €
300-399 kg:    100 €       |      1 schod:    2,30 €
400-499 kg:    125€     |      1 schod:    3,20 €
500 kg a viac cena dohodou
V základnej cene je zahrnutá manipulácia po rovine do 30 m.
Nad 30 m sa pripočítava 5% zo základnej ceny za každý prekonaný meter.
Ceny sú uvedené bez dopravy.


Sťahovanie klavírov:

 

základná cena

Piáno:  90 €  |     1 schod: 1,20 €
Krídlo: cena dohodou
V základnej cene je zahrnutá manipulácia po rovine 30 m.
Nad 30 m sa pripočítava 5 % zo základnej ceny za každý prekonaný meter.
Ceny sú uvedené bez dopravy.


Doprava:

Skriňová dodávka Citroen Jumper do 3,5 t:  0,75€/km   (stojné 20 €/hodina) min. cena 30€

Nákladné vozidlo nad 3,5 t:            1,10€/km  (stojné 25€/hodina) min. cena 40€